25.02.2023/35

Bilgener Sirküler 35

Turizm Payının Alınmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır

23.02.2023 tarih ve 32113 sayılı Resmi Gazete’de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması, Harcamaların Yapılması Ve Muhasebeleştirilmesi İle Turizm Payının Alınmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Mezkûr yönetmelik ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Basit Konaklama Turizm İşletmeleri turizm payı tahsil edilecek işletmeler arasına dahil edilmiştir.
  • Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarının işletilmesiyle gelir elde eden işletmelerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri için turizm payı tahsil edilmeyecektir.
  • Turizm payı birleşik tesisler ve konaklama tesislerinde, bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinde ve deniz turizmi tesislerinde binde yedi buçuktan binde beşe ve seyahat acentelerinde ve havayolu işletmelerinde on binde yedi buçuktan on binde beşe düşürülmüştür.

Turizm payının düşürülmesine ilişkin düzenleme 01.01.2024 tarihinde ve yapılan diğer düzenlemeler yönetmeliğin yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER