25.07.2022/54

bilgener sirküler 16

Teknolojiyi Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Dışında Geçirilen Süreler Hakkında Değişiklik

21.07.2022 tarih ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5806 saylı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2’nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş olan oran %75’e yükseltilmiştir. Bu oran 31.12.2023 tarihine kadar uygulanacaktır.

İlgili karara buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER