26 Temmuz 2022 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

26-temmuz-2022-gunu-sonuna-kadar-verilmesi-gereken-katma-deger-vergisi-damga-vergisi-ve-muhtasar-ve-prim-hizmet-beyannamelerinin-verilme-ve-odeme-sureleri-uzatildi

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayınlanan 26.07.2022 tarih ve VUK-144/ 2022-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile mükellefler tarafından, 26 Temmuz 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 29 Temmuz 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatıldığı duyurulmuştur.

İlgili Sirkülere buradan ulaşabilirsiniz.