27.06.2022/42

bilgener sirküler 16

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Kredi Kullanımlarının Sınırlandırılması Hakkında

Özet: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 24.06.2022 ve 10250 sayılı Kararıyla (Karar) bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi kullanmlarına ilişkin bazı sınırlamalar getirilmiştir.

Karar’a göre altın dahil, efektif döviz ile yabancı para (YP) mevduat toplamı, kredi başvuru tarihi itibariyle 15 milyon TL’nin üzerinde olan bağımsız denetime tabi şirketlerin, YP varlıklarının en güncel finansal tablolarına göre aktif toplmından yahut son 1 yıllık net satış hasılatının büyük olanının %10’undan fazla olması halinde bu şirketlere TL cinsi yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacaktır.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketler için bu değerlendirme konsolide bilançolar üzerinden yapılacaktır.

Diğer taraftan, YP nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan Şirketler ise kredi başvuru tarihi itibarıyla;

– Mevcut YP nakdi varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını ve son 1 yıllık net satış hasılatını bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri,
– Kullanacakları kredinin vadesi boyunca YP nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’yi aşmayacağını beyan ve taahhüt etmeleri,
– Söz konusu beyan ve taahhüdün banka tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen Şirketlerin her ayın ilk 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre YP nakdi varlıklarının, aktif toplamının ve bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri

şartlarını sağlamaları halinde bu uygulamadan muaf tutulacaklardır.

Son olarak, ilgili mevzuat uyarınca YP cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan şirketlerle sınırlı olmak üzere, bu şirketlerin bankaya kredi başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde yabancı para net pozisyon açığı bulunduğunu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından) en güncel finansal tabloları üzerinden yapılacak incelemeye göre tespit ettirmeleri ve bu kuruluşlarca onaylanmış belgelerle bankaya başvurmaları şartıyla, bu Şirketlere yalnızca başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki, söz konusu tespit edilen pozisyon açığı ile sınırlı olmak üzere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılabilmesine müsade edilmiştir.

İlgili Karar’a buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER