27.11.2023/96

Bilgener Sirküler 96

Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarları Artırıldı

25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 24.11.2023 tarihli ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

Anonim Şirketler için 50.000 Türk lirası olarak öngörülen asgari sermaye tutarı 250.000 Türk lirasına,

Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan, halka açık olmayan anonim şirketlerde 100.000 Türk lirası olarak öngörülen asgari sermaye tutarı 500.000 Türk lirasına,

Limited Şirketler için 10.000 Türk lirası olarak öngörülen asgari sermaye tutarı 50.000 Türk lirasına

yükseltilmiştir.

İlgili karara ilişkin 26.11.2023 tarihli ve 32381 sayılı Resmi Gazete’de bir düzeltme yayımlanarak kararın yürürlüğe giriş tarihi 01.10.2024 yerine 01.01.2024 olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu karara ve ilgili düzeltmeye buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER