28.02.2024/20

BilgenerSirküler-20

2023-43 Sayılı Özet Döviz Pozisyon Raporlamasının Kaldırılması ve Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kapsam Değişikliği Hakkında Basın Duyurusu” yayınlandı

8 Kasım 2023 Tarih 32363 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 8 Kasım 2023 tarihli “2023-43 Sayılı Özet Döviz Pozisyon Raporlamasının Kaldırılması ve Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kapsam Değişikliği Hakkında Basın Duyurusu” yayınlanmıştır.

Yukarıda belirtilen Yönetmelik kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası internet sayfasında yayımlanan 8 Kasım 2023 tarihli “2023-43 Sayılı Özet Döviz Pozisyon Raporlamasının Kaldırılması ve Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kapsam Değişikliği Hakkında Basın Duyurusu” ile;

Düzenleme kapsamında; 2023 yılı Mart ayında başlatılan, 10 milyon Türk Lirası ve üzeri toplam nakdi ve gayri nakdi kredi bakiyesi bulunan firmalardan alınan Özet Döviz Pozisyon Raporlaması uygulamasına son verilmiştir. Raporlama kapsamına girecek firmaların tespitinde öngörülen 15 milyon ABD doları ve üzeri yabancı para kredi yükümlülüğü bulunma şartı, toplam nakdi kredi bakiyesi ilgili aylık hesap döneminin son iş günü itibarıyla 100 milyon Türk Lirası ve üzerinde olma veya geçmiş bir yıllık hesap dönemindeki net satış hasılatı veya aktif büyüklüğü 500 milyon Türk Lirası ve üzerinde olma şeklinde değiştirilmiştir. 

Bu kapsama giren mükelleflerin, 2024/Ocak dönemine ait Özet Döviz Pozisyon Raporlarını en geç 29 Şubat 2024 tarihinde vermeleri gerekmektedir. 

T.C. Merkez Bankası İnternet Sayfasında Yayımlanan 8 Kasım 2023 Tarihli Duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.  

Saygılarımızla,

BİLGENER