28.03.2023

28 Mart 2023 Günü Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi ve 27 Mart 2023 Günü Verilmesi Gereken Konaklama Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayınlanan 27 Mart 2023 tarihli ve 152 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile mükellefler tarafından, 27 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 28 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 31 Mart 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatıldığı duyurulmuştur.

İlgili Sirkülere buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER