28.07.2022/57

bilgener sirküler 15

30.06.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Yabancı Paralar için Kur Korumalı Mevduata (KKM) Dönüşümde Uygulanacak İstisna Hakkında

28.5.2022 tarih ve 31849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7407 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14’üncü maddesine; kurumların 31.03.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda, söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançların kurumlar vergisinden müstesna olacağına dair hüküm eklenmiştir.

Bunun yanında, Cumhurbaşkanına istisnayı 30.06.2022 ve 30.09.2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar için de uygulatma konusunda yetki verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden, 07.07.2022 tarih ve 31905 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5872 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.06.2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da bu istisnanın uygulanması sağlanmıştır.

Buna göre, kurumların 30.06.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraları KKM hesaplarına dönüştürmeleri ve en az 3 ay bu hesapta tutmaları durumunda, hesaptan elde edilecek faiz ve kar payları ile kur koruması kapsamında sağlanacak destek ödemeleri kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

Diğer taraftan, bahse konu istisna kur farkı kazançlarını kapsamadığından KKM hesaplarına dönüşüm sırasında elde edilecek kur farkı kazançları vergiye tabi tutulacaktır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER