29.01.2023/25

Bilgener Sirküler 25

Yurtdışı Kaynaklı Dövizlerin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi

26.01.2023 tarih ve 32085 sayılı Resmi Gazete’de Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (SAYI: 2023/5) yayımlanmıştır.

Tebliğ ile firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Merkez Bankasına satılması ile Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesi halinde firmalara sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

1) Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Merkez Bankasına Satılması ile Sağlanacak Destek

Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin bankalar aracılığıyla Merkez Bankasına satışı sırasında, Merkez Bankasınca belirlenecek süre boyunca döviz alımı yapmama taahhüdünde bulunulması şartıyla, taahhüt sahibi firmalara dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteği ödenecektir.

2) Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerin Türk Lirası Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüştürülmesinde Sağlanacak Destek

Mevcut uygulamada İhracat Genelgesine göre ihracat kaynaklı dövizlerin %40’ının Merkez Bankasına satılması zorunludur.

Mezkur Tebliğe göre Merkez Bankasına satılan %40’lık kısımdan kalan kısmın;

  • Dönüşüm kuru üzerinden Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesi,
  • Merkez Bankasınca belirlenecek süre boyunca Merkez Bankasına satılan tutardan daha fazla döviz alımı yapmama taahhüdünde bulunulması

şartları ile taahhüt sahibi firmalara dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteği sağlanacaktır.

Diğer taraftan yurt dışı kaynaklı döviz mefhumu, yabancılara yurt içinde sunulan hizmetler karşılığında kazanılan döviz tutarları da dahil olmak üzere firmaların yurt dışında yerleşiklerden elde ettikleri döviz gelirlerinden ve firmaların yurt dışında bulunan döviz cinsi varlıklarından yurda getirdikleri dövizi kapsamaktadır.

Her iki destek ödemelerine ilişkin usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenecektir.

İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER