29.11.2021/48

bilgener sirküler 13

2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi

Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298’in B fıkrasında Yeniden Değerleme Oranının; yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet İstatistik Enstitüsünün Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilmiştir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 27.11.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 533 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2021 yılı için %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

İlgili Vergi Usul Kanunu Tebliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER