29.12.2023/103

Bilgener Sirküler 103

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personellerin Bölge/Merkez Dışındaki Esnek (Uzaktan) Çalışma Süreleri Uzatılmıştır

28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8004 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında çalışan;

• Bilişim personellerin 31/12/2024 tarihine kadar bölge/merkez dışındaki çalışma süresi oranın %100,

• Diğer personellerin 31/12/2024 tarihine kadar bölge/merkez dışındaki çalışma süresi oranının %75,

olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER