30.04.2021/31

bilgener sirküler 4

Konaklama Hizmetlerinde Uygulanan KDV İndiriminin Süresi Uzatıldı

Resmi Gazete’de 30.04.2021 tarihinde yayınlanan 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerinde uygulanan yüzde 1’lik KDV oranının süresi uzatılmıştır.

Karara göre;

  • 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
  • “GEÇİCİ MADDE 9- (1) 30/6/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ekli II sayılı listenin ‘B) DİĞER MAL VE HİZMETLER’ bölümünün 25’inci sırasında yer alan geceleme hizmetleri için 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

Karar 01.06.2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

İlgili Cumhurbaşkanı kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,