30.05.2022/36

bilgener sirküler 17

27 Mayıs 2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmî Gazete’de “5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No:9)” yayımlandı.

Tebliğ’de yer alan ve önem arz eden düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir:

1- Söz konusu Tebliğ, 7346 sayılı Kanunla Ar-Ge/Tasarım Merkezi ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi dışında çalışılan sürelerin (esnek çalışma) gelir vergisi stopajı teşviki kapsamına alınmasına ilişkin uygulamanın usul ve esaslarını düzenlemektedir.
2- Esnek çalışma uygulamasından ücretleri teşvik kapsamında olan Ar-Ge, tasarım ve destek personeli yararlanacaktır.
3- Teşvik kapsamında çalışan personellerin çalışma sürelerinin yarısını aşmamak şartıyla personellerin Merkez/Bölge dışında çalıştığı süreler gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir.
4- Merkez veya Bölge dışında geçirilen ve teşvik kapsamında olan süreler de (proje, lisansüstü eğitim, üniversitelerde ders verilmesi, mentorluk yapılması) esnek çalışma hesaplamasında dikkate alınacaktır.
5- Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin toplam çalışma süresinin yarısından daha az bir oranda merkezde veya bölgede çalıştığı veya toplam Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin yarısından azının çalışma süresinin tamamını merkezde veya bölgede çalışarak geçirdiği durumlarda, merkezde veya bölgede çalışılan süre dikkate alınmak suretiyle, merkez veya bölge dışında çalışılan sürelerden ücretine teşvik uygulanacak personel işverence belirlenecektir.

İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
BİLGENER