30.10.2023/87

2023 Hesap Dönemi III. Dönem Geçici Vergi Döviz Kurları Hakkında

Vergi Usul Kanunu’nun 280’inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile  değerleneceği, borsa rayici yoksa değerlemeye uygulanacak kurun Maliye Bakanlığınca tesbit olunacağı ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu hüküm altına alınmıştır.

217 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre, geçici vergiye tabi kazançların tespitinde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların değerlemesinde T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınacaktır.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 29.09.2023 tarih ve 32325 sayılı Resmi Gazete’de ilân edilen ve 2023 hesap dönemi III. Geçici Vergi Döneminde (30.09.2023) geçerli olacak döviz kurları aşağıdaki gibidir.

DÖVİZİN CİNSİ(I) DÖVİZ ALIŞ(II) EFEKTİF ALIŞ
Amerikan Doları27.376727.3575
Avustralya Doları17.710717.6292
Danimarka Kronu3.88713.8844
Euro29.030529.0101
İngiliz Sterlini33.481633.4582
İsviçreFrangı29.983729.9387
İsveç Kronu2.51302.5112
100 Japon Yeni18.326718.2589
Kanada Doları20.343520.2683
Kuveyt Dinarı88.120686.7988
Norveç Kronu2.57272.5709
Suudi Arabistan Riyali7.29967.2449

Buna göre, banka hesaplarında bulunan yabancı paralar ile döviz cinsinden alacak ve borçların değerlemesinde listenin ilk bölümünde yer alan kurlar uygulanacaktır. Kasada yer alan banknot şeklindeki yabancı paralar için ise efektifler için belirlenmiş kurların uygulanması gerekmektedir.

İlgili Resmi Gazete’de ilan edilen kurların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER