320 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı

320 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı

7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Mükerrer 20/A maddesi uyarınca, basit usulde tespit olunan kazançlarda Gelir Vergisi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır.

Söz konusu tebliğde şu başlıklara yer verilmiştir:

  • Basit usulde kazanç tespitinde genel esaslar,
  • Basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası,
  • Basit usulde kayıtların tutulması ve belge düzeni,
  • Basit usule tabi olan mükelleflerde vergi levhası,
  • Birden fazla ticari araçla veya birden fazla işyerinde faaliyette bulunma,
  • İnternet ve benzeri elektronik ortamlarda faaliyette bulunma.

320 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine buradan ulaşabilirsiniz.