Abdullah Bayrak, Bilgener Ailesine Katıldı

Abdullah Bayrak

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Bayrak, Bilgener ailesine Ar-Ge ve Teknokent Vergi Teşviklerinden Sorumlu Ortak olarak katılmıştır.

Mesleki kariyerine Hazine Müsteşarlığında Hazine Uzman Yardımcısı olarak başlamış, daha sonra Maliye Bakanlığı bünyesinde Maliye Müfettiş Yardımcısı, Vergi Müfettişi, Vergi Denetim Kurulu Eğitim Grup Başkan Yardımcısı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Bakan Yardımcısı Danışmanı ve Gelir İdaresi Grup Başkanı görevlerinde bulunmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi olarak 3 yıl boyunca Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Değerlendirme ve Denetim Komisyonu üyeliği yapmıştır. Bu görevi sebebiyle, çok sayıda Ar-Ge ve Tasarım Merkezinin başvurusunda ve yıllık faaliyet değerlendirmesinde aktif görev almış ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun mevzuatına ilişkin etkin çalışmalarda bulunmuştur.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantılarında Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi olarak “4691 Sayılı Kanun Kapsamında Faaliyette Bulunan Yönetici Şirketlere ve Girişimcilere Sağlanan Vergisel Teşvikler” konulu eğitimler vermiştir.

Teknokentlerde faaliyette bulunan girişimcilerin ve Ar-Ge/Tasarım Merkezi sahibi firmaların kısa, orta ve uzun dönemde vergisel teşviklerden doğru bir şekilde yararlanmalarını sağlamak üzere firmalara eylem planı hazırlamıştır.

15 Aralık 2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığındaki görevinden ayrılıp Yeminli Mali Müşavirlik yapmaya başlamıştır.

Abdullah Bayrak’ın “Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Sağlanan Vergisel Teşvikler” isimli yayımlanmış kitabı bulunmaktadır.