Anonim Şirket Nasıl Kurulur? Anonim Şirket Kurarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Türkiye’de en yaygın olan şirket türlerinden bir diğeri olan anonim şirket, bir ya da birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından ticaret unvanı altında kurulabilir. Özellikle yatırım bekleyen girişimcilerin ve sabit vergi oranı avantajı nedeniyle yüksek gelir elde edecek girişimlerin tercih ettiği şirket türü olan anonim şirketin önemli özellikleri şunlardır:

 • Anonim şirkette esas sermaye en az 50.000 TL olmalıdır.
 • Anonim şirkete en az 1 ve en fazla 500 kişi ortak olabilir.
 • Anonim şirketler kanuni bir kısıtlama söz konusu olmaksızın her türlü ekonomik faaliyet ve amaç için kurulabilir.
 • Anonim şirketler hisse senedi ve tahvil çıkarma hakkına sahiptir.

Anonim Şirket Kurma Maliyeti

Anonim şirket kurma maliyeti, şirketinizin sahip olduğu sermaye tutarına göre değişiklik göstermektedir. Ancak anonim şirket sermayesinin en az 50.000 TL olması gerektiği esas alınarak şirket kuruluş maliyetleri en az 2.000 ile 5.000 TL arasını bulmaktadır. En az 50.000 TL sermayeye sahip anonim şirket kuruluşu için masraflar şöyledir:

En az sermaye limiti: 50.000 TL

Masrafları: 3.000 TL

A. Ticaret Sicil Masrafı  2.000 TL

– Kuruluş Tasdik Ücreti 1.980 TL

– Rekabet Kurumu Payı 20 TL

B. Noter Masrafı: 950 TL

– İmza Sirküleri 550 TL

– Vekaletname 400 TL

C. Diğer Masraflar: 50 TL

Anonim Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Anonim şirket kuruluş sürecinde ilk aşamada ihtiyacınız olan belgeler şunlardır:

 • Dilekçe
 • Ana sözleşme onayı
 • Tüm ortaklar için imza beyannamesi
 • Tüm ortakların nüfus cüzdanı örneği
 • Oda kayıt beyannamesi
 • Sermayenin yatırıldığına dair dekont

Bunlar da ilginizi çekebilir: Limited Şirket Nasıl Kurulur? Limited Şirket Kurarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Adım Adım Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konuda kurulabilir. Ancak bu süreçte hem evraklarınızı tamamlama hem de şirket kuruluşu sürecinde güvenilir bir mali müşavir ile çalışmanız gerekir.

Anonim şirket kuruluşu için şu adımları takip etmelisiniz:

1. İlk adım olarak şirket kuruluşu sürecini sizin adınıza yürütmesi için bir mali müşavir ile anlaşmalısınız.

2. Şirket kuruluşu için gerek duygulan evrakları mali müşavirinize iletmeniz gerekir.

3. Evrakları teslim aldıktan sonra mali müşaviriniz sizin adınıza şirket ana sözleşmesini hazırlar.

4. Şirket ana sözleşmesi MERSİS sistemine yüklenir ve onay aşamasında kayıt numarası alınır.

5. MERSİS kayıt numarası alındıktan sonra notere gidilerek kayıt numarası iletilir ve ana sözleşme tüm ortaklar tarafından imzalanarak notere onaylatılır.

6. Noterde şirketi temsil eden yetkili kişinin imza beyannamesi ve vergi dairesinde işe başlama bildirimi sürecinde iletilmesi gereken noter onaylı kimlik suretleri de hazırlatılır.

7. MERSİS sisteminden alınan potansiyel vergi kimlik numarası ve noterden alınan belgelerle birlikte tercih edilen bir bankada şirket banka hesabı açılır ve sermayenin en az %25’i bu hesaba yatırılarak bloke edilir.

8. Bankadan sermaye blokesiyle ilgili bir belge alınır. Bankadaki sermayenin blokesi şirket kuruluşu resmi olarak gerçekleştikten sonra kaldırılır ve şirket tarafından nakit bir şekilde çekilebilir.

9. Bu aşamaya kadar hazırlanan tüm evraklar Ticaret Odası’na götürülür ve şirket kaydı gerçekleştirilir.

10. Ticaret Odası kaydınız tamamlandıktan sonra tescil yazısı, sicil tasdiknamesi ve faaliyet belgesi alınır.

11. Ticaret Odası’nda ayrıca yasal defterler tasdik ettirilerek teslim alınır.

12. Şirket kuruluşu resmi olarak gerçekleştikten sonra şirket tüzel kişilik kazanır ve Ticaret Odası’ndan alınan şirket belgeleriyle birlikte şirket yetkilisi noter huzurunda şirket ünvanı altına atacağı imzayla birlikte imza sirkülerini hazırlatır. İmza sirküler şirketinizle ilgili tüm süreçlerde gereklidir.

13. Şirket kuruluşu resmi olarak gerçekleştikten sonra mali müşavirinize vermiş olduğunuz vekalet sayesinde faaliyet alanında bulunulan vergi dairesinde sizin adınıza şirketin vergi kaydını yapar.

14. Vergi dairesi görevlileri adresinize kontrole gelerek işyerini gerçekten açıp açmadığınız kontrol eder ve yoklama fişi tutar.

15. Eğer sanayi alanında hizmet veriyorsanız şirketinizin ayrıca sanayi odası kaydını da tamamlamalısınız.

16. Son olarak belediyeye giderek şirketinize dair işlemleri tamamladıktan sonra artık şirketinizde ticari faaliyet göstermeye başlayabilirsiniz.

Anonim Şirket Kurarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Her şirket kuruluşu işleminde olduğu gibi anonim şirket kuruluşu için de sadece gerekli evrakları toplamanız ve güvenilir bir mali müşavir bulmak yeterli olmaz. Şirket kuruluşu sürecinde dikkat edilmesi gereken pek çok önemli nokta söz konusudur.

Anonim şirket kurarken dikkat edilmesi gereken bazı temel noktalar şunlardır:

 • Şirket ana sözleşmesinde yer alması gereken önemli tüm detaylar için bu süreci mali müşavirinizle birlikte yürütmelisiniz.
 • Anonim şirketler tüzel kişilerin tacir olması nedeniyle ticaret ünvanı altında kurulmalıdır ve söz konusu unvan Ticaret Sicili’nde tescil edilmelidir.
 • Sermaye şirketi olması nedeniyle anonim şirketin ticaret ünvanı şirketin hizmet verdiği işin konusuyla alakalı olmalıdır.
 • Şirket ana sözleşmesinde tüm ortakların, yönetim kurulu üyelerinin ve müdürlerin ad-soyad bilgilerinin yanı sıra ikametgah bilgileri, vatandaşlık durumları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı vatandaşlık söz konusu ise yabancı kimlik numaraları) mutlaka yer almalıdır.
 • Şirket ana sözleşmesinde özellikle şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer, detaylarıyla birlikte şirketin işletme konusu, müdürlerin ad-soyad, unvan ve vatandaşlık bilgileri, esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibarî değerleri ve esas sermaye paylarının grupları ve şirket tarafından yapılacak ilanların şekli mutlaka yer almalıdır.
 • Ticari faaliyetlerinizde kullanacağınız fatura, irsaliye, tahsilat makbuzu, gider pusulası gibi evrakların bir matbaa aracılığıyla basımını gerçekleştirmelisiniz.
 • Anonim şirket kuruluşunda bir sermaye payının değeri en az 1 Kuruş olabilir.
 • Anonim şirketlerin hisse senedi ve tahvil çıkarma hakkı bulunmaktadır. Ancak anonim şirketler, şirket sermayesinin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarma hakkına sahip değildir.
 • Anonim şirkette hisse devri süreci menkul kıymet olarak el değiştirme yöntemiyle gerçekleşir. Ancak şirket kuruluşu sırasında mal veya eşya gibi aynî olarak konan sermayenin karşılığında alınan hisse senetlerinin iki yıl geçmeden satılması mümkün değildir.

Daha fazla bilgi almak için Şirket Kuruluş Danışmanlığı hizmet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.