e-Defterlerin ve Elektronik Defter Beratlarının Yükleme Sürelerinin Uzatılması Hakkında

e-defterlerin ve elektronik defter beratlarinin yukleme surelerinin uzatilmasi hakkinda

Elektronik defter uygulamasına dahil olan mükellefler tarafından 31.05.2022 gün sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturma ve imzalanma süresi ile Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 3 Haziran 2022 gün sonuna kadar uzatılmıştır.

Konuya ilişkin 142 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerine buradan ulaşabilirsiniz.