Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Mükelleflerinin Yıllık Beyanlarına İlişkin Rehberleri Yayınladı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gerçek kişilerin gelirlerinin vergiye tabi tutulabilmesi için bu gelirlerin mezkur Kanunda yer alan; ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest meslek kazancı,gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar sınıflarından birine dahil olması gerekmektedir. 

Söz konusu kazançlara ilişkin gelir vergisi beyannameleri  1–31 Mart 2022 tarihleri arasında verilir.

2021 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, 2022 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere;

  • Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2022,
  • İkinci taksitin 1 Ağustos 2022 (31 Temmuz 2022 resmi tatile rastladığından),

tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Gelir vergisi mükelleflerinin, yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları amacıyla her bir gelir unsuru için aşağıda yer alan Rehber ve Broşürler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır: