İhracat Destekleri Hakkında Karar

ihracat-destekleri-hakkinda-karar

18/08/2022 tarih ve 31927 sayılı Resmi Gazete’de ihracat destekleri hakkında Cumhurbaşkanı Kararı
yayımlanmıştır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.