Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

Bilgener Haber-Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

26/10/2022 tarih ve VUK-146/ 2022-9 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile mükellefler tarafından, 26 Ekim 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ekim 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

İlgili Sirkülere buradan ulaşabilirsiniz.