KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No: 41) Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet sitesinde duyurulmuştur

kdv-genel-uygulama-tebliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-taslagi-seri-no-41-gelir-idaresi-baskanliginin-internet-sitesinde-duyurulmustur

Duyurulan Tebliğ taslağında yer alan ve önem arz eden düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir:

1. İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması:

Öngörülen değişiklikle birlikte mükellefler, yazılı bir sözleşme düzenleyerek bir yıl süreyle anlaştıkları satıcı mükelleflerden yaptıkları belirlenmiş alımlarda tevkifat sorumluluklarının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın KDV tevkifatı yapabileceklerdir.

Bir yıllık süre dolmadan söz konusu uygulamadan vazgeçilmesi mümkün olmayacaktır. Bir yıllık sürenin bitimini izleyen yıllarda uygulamaya devam edilmesinin istenmesi halinde sözleşmenin aynı süreyle yenilenmesi gerecektir.

2. Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi ile İlgili KDV Tevkifatı:

Demir-çelik ürünlerinin tesliminde 4/10 KDV tevkifatı getirilmesi öngörülmektedir.


Öngörülen düzenleme ile demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, ithalatçılar tarafından yapılan teslimleri ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmayacak bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır.


Bununla birlikte, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin hurdadan, diğer hammaddelerden veya hurda, cevher ve diğer hammaddeler birlikte kullanılarak üretilmesi halinde bu ürünlerin ilk üreticilerinin teslimi dâhil her safhasındaki teslimlerinde tevkifat uygulanacaktır.


Tevkifat kapsamına; cevherden, hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demirçelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun (çubuk, inşaat demiri, profil, kangal demir, filmaşin, tel, halat, hasır, boru, lama vb.) veya yassı (levha, sıcak haddelenmiş yassı ürünler, soğuk haddelenmiş yassı ürünler ve kaplanmış yassı ürünler vb.) demir-çelik ve alaşımı ürünler girmektedir. Demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya (kapı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, flanş, maşon, dirsek, kanca, menteşe, yay, bilya, rulman, zincir vb.) teslimlerinde ise tevkifat uygulanmayacaktır.

3. İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade:

Tebliğ taslağına göre sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçıların ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebilmeleri öngörülmektedir.

Uygulama ihtiyari olup dileyen imalatçılar mevcut uygulama çerçevesinde yüklenilen KDV hesabı yapmak suretiyle iade alabileceklerdir.

4. Konut ve Arsa Teslimleri:

Taslak halindeki Tebliğ’de konut teslimlerinde KDV oranlarının tespitinde esas alınan “net alan” tanımı KDV Genel Uygulama Tebliğine eklenmek suretiyle uygulamaya açıklık kazandırılmaktadır. Buna göre, bağımsız bölüm net alanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği”ne göre hesaplanacaktır.


Ayrıca Tebliğ taslağında 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla değişiklik yapılan konut ve arsa teslimlerindeki KDV oranlarının uygulanması ile ilgili açıklama ve örneklere yer verilmektedir.

5. İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretinde KDV Oran Değişikliği Konusundaki Açıklamalar:

28/3/2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce özel matrah uygulanarak yapılan binek otomobili teslimlerinde KDV oranının %18 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Tebliğ taslağına göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce başka bir yetkili satıcıdan özel matrah uygulanarak satın alınan binek otomobiller, %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobil olarak değerlendirilemeyeceğinden, bu araçların tesliminde satış bedelinin tamamı üzerinden %1 oranında KDV hesaplanacaktır.

İlgili Tebliğ taslağına buradan ulaşabilirsiniz.