Kur Korumalı Mevduat Hesaplarından Elde Edilen Gelirlere İlişkin 19 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 11.02.2022 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlandı

7352 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 14’üncü maddeyle, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirası mevduat veya katılım hesabına dönüştürülme durumunda maddede belirtilen kazançların kurumlar vergisinden istisna tutulmasına ilişkin açıklamalara yer verilen 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 11.02.2022 tarih ve 31747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.