Tasfiye Nedir? Şirket Kapatma Nasıl Yapılır? Şirket Kapatmak İçin Nasıl Bir Yol İzlenir?

Tasfiye Nedir?

Tasfiye, genel anlamıyla şirketlerin kapanış işlemine verilen addır. Ticari işletmeler, zaman zaman farklı sebeplerden dolayı varlıklarını sonlandırabilmektedir. Kâr etmeme durumunun stabilizasyonu, ortak anlaşmasızlıkları, sektöre ve piyasaya uyum sağlayamama ve arz talep dengesini kuramama gibi pek sebepten ötürü tasfiye hali tercih edilmektedir. Şirket tasfiye edilmeye başladığında, kural olarak tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini korumaktadır. Yalnızca şirket ticaret unvanına ‘tasfiye halinde’ ibaresi eklenir. 

Tasfiye Aşamaları Nelerdir?

Şirket bünyesinde tasfiye sürecinin başlaması için en gerekli neden elbette şirketin varlığını sonlandırabilecek bir sebep bulunmasıdır. Bu gibi durumlarda, şirketin içinde bulunduğu ilin vergi dairesine ya da ticaret sicil müdürlüklerine başvurulmaktadır. Tasfiye edilecek şirket bir şahıs işletmesiyse, işletme sahibi tek başına tasfiye işlemini başlatabilmektedir. Anonim ve limited şirketlerde ise ortakların her birinin tasfiyeyi onaylaması gerekmektedir. 

Anonim ve limited şirket bünyesinde bütün ortaklar tasfiye işlemine onay verse de bu süreç başladıktan 6 ay sonrasına kadar şirket varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Ancak 6 aylık süreç boyunca şirketin yetkileri minimum seviyeye indirilecek ve yapılması gereken bütün işlemler yetkilendirilmiş memurlar tarafından değerlendirilmeye alınacaktır. Başvuruların tamamlanmasının ardından kurumlar tarafından verilen tasfiye belgeleri veya feshedilme belgeleri tasfiye işleminin resmen başladığını işaret eder. Ardından Ticaret Sicil Gazetesi’nde şirketin ismi yer alır ve şirket tamamen tasfiye edilmiş olur. 6 aylık sürecin ardından başka bir adıma gerek kalmadan şirket kapanır.

Şirket Kapatmak İçin Nasıl Bir Yol İzlenir?

 • İlk adım olarak işyeri kapatma formu doldurulmalıdır. Bu dosyaya İnteraktif Vergi Dairesi sayfasından ulaşılabilir.
 • Şirket bünyesinde bulunan yarım veya boş fatura koçanları, gider pusulası, sevk irsaliyesi, vergi levhası gibi evraklarınız mevcutsa yanınızda götürmeniz gerekmektedir. Bu evraklar ancak tasfiye memuru eşliğinde teslim edilirse geçerli sayılmaktadır. Tasfiye memurunun gelememesi durumunda ancak vekaletname ile işlemler yürütülebilir. 
 • Vergi dairesine önceki dönemlerden herhangi bir borç kaydınız varsa kapatma işlemi gerçekleştirilmeden bu borcun ödenmesi gerekmektedir. 
 • Stokta kalan mallar ve demirbaş eşyalar için 6 aylık tasfiye süreci içerisinde fatura kesilmelidir.  
 • Tasfiye kararı Ticaret Sicilde tescillendikten sonra, Ticaret Sicili Gazetesi’nde alacaklılara bir ilan yayınlatılmalıdır. 7 gün ara ile 3 adet ilan yayınlatılmalıdır. Ardından bu gazeteyle tasfiye işlemi için defter tasdik edilmelidir. 
 • Tasfiyeye giriş sürecinde Kurumlar Vergisi düzenlenmelidir. Bu beyanname tescil tarihinden itibaren 4. ayın sonunda verilmelidir.
 • Tasfiye sonunda Kurumlar Vergisi beyannamesi, Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan yayın tarihinin ardından 30 gün içerisinde teslim edilmelidir. 
 • Şirketin tamamen kapanmasının ardından mükellef olan kişiler defterleri herhangi bir incelenme durumuna karşılık 5 yıl süresince, ilgili SGK işlemleri için ise 10 yıllık bir süreç için saklamak durumundadır.

Şirket Kapatmak İçin Gerekli Evraklar

Tasfiye işlemi için gerekli evraklar şirketin şahıs ya da anonim veya limited şirket oluşuna göre değişiklik göstermektedir. Şahıs şirketleri için interaktif vergi dairesi üzerinden 10 gün içerisinde başvuru yapılması yeterlidir.

Şahıs Şirketi Tasfiyesi İçin Gerekli Evraklar

 • İnteraktif Vergi Dairesi sayfasından 10 gün içerisinde doldurulması gereken işi bırakma dilekçesi 
 • Kullanılmamış fatura koçanları
 • Yazarkasa levhası ve ruhsat bilgileri (Servis tarafından bildirilmektedir. Yalnızca alınan son Z raporu ile birlikte tutanağın vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.)

Anonim ve Limited Şirket Tasfiyesi İçin Gerekli Evraklar

 • İşi bırakma dilekçesi (Bizzat teslim de edilebilir, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden de gönderilebilir.) 
 • Kullanılmamış fatura koçanları (Teslim ederken tasfiye memurunun bulunması gerekmektedir. Olmaması durumunda vekaletname ile işlem yürütülebilir.)

Tasfiye Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Tasfiye işlemi başladıktan sonra şirket 6 ay süre ile hala var olmaya devam etmektedir. 6 ayın sonunda, şirket tamamen kapandıktan sonra hazırlanan tasfiye beyannamesi işlemlerin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde teslim edilmelidir. Hazırlanan tasfiye beyannamesi şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesine teslim edilir. Hazırlanmış olan tasfiye belgesi sonunda Kurumlar Vergisi Beyannamesi e-beyanname sistemi üzerinden verilmektedir. 

Süreç 6 ayı aştıysa işlemler tasfiye memuru tarafından gerçekleştirilir. Belgenin vergi dairesine teslim edileceği son tarih, tasfiye döneminin kapandığı aydan sonraki dördüncü ayın 1’i ile 25’i arasındadır. Ardından tasfiye inceleme dilekçesi adı verilen belge hazırlanarak ilgili vergi dairesine iletilir. Vergi inceleme işlemleri ise bu tarih dahil üç ay içerisinde başlamaktadır. Süreç sona erdiğinde şirketlerin sahip olduğu sicil tamamen silinir ve tüzel kişilikleri ortadan kalkmış olur.

Daha fazla bilgi almak için Şirket Kuruluş Danışmanlığı hizmet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.