Ticari Sicil Kaydı Nedir? Ticari Sicil Kaydı Nasıl Yapılır?

Ticari Sicil Kaydı Nedir?

Ticari sicil, şirket kurmak isteyen herkes tarafından kayıt oluşturulması gereken bir yapıdır. Kişi ancak ticari sicil kaydı varsa tacir sıfatı kazanabilir ve kâr sağlamaya başlayabilir. Tacirin gerekli bütün bilgileri ve belgeleri sicil kaydında yer almaktadır. Bu kaydın amacı hem tacirin kendisini hem de çalışabileceği diğer firmaları koruma altına almaktır. Ticari sicil numarası sayesinde şirketin hukuki durumunu öğrenebilmek ve üçüncü kişileri bilgilendirebilmek mümkün olmaktadır. 

Ticari Sicil Kaydı Nasıl Yapılır?

Kurulacak şirket için ticari sicil kaydı yapılmadan önce şirketin şahıs şirketi mi yoksa sermaye şirketi mi olacağı belirlenmelidir. Buna ek olarak şirket ana sözleşmesi, unvanlar, NACE kodu, şirketin faaliyet alanı, sermaye bilgileri, adres ve yönetime dair unsurları da kayıt öncesi kesinleştirilmelidir. Daha düşük risklere sahip olması dolayısıyla en çok tercih edilen sermaye şirketleri limited ve anonim şirketler olmaktadır. Ticari sicil kaydı yapabilmek için izlenmesi gereken yollar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 1. MERSİS bünyesinde şirket ana sözleşmesi hazırlanmalıdır. Bu sözleşme içerisinde unvan, faaliyet konu ve amacı, merkezi adres, sermaye payları, kurucu ortakların bilgileri ve yönetim şekli gibi unsurlar net bir şekilde yer almalıdır.
 2. Sözleşmenin ticaret sicil bünyesinde imzalanması gerekmektedir. Bu imza işlemini ise ancak kurucu ortak veya vekaleten yetkilendirilmiş kişiler gerçekleştirebilir.
 3. Sözleşmenin yürürlük kazanmasının ardından ortaklar sermayenin yatırılması gereken bankadan hesap açmalı ve sermayenin 4’de 1’ini yatırmalıdır. Ardından bankadan ‘blokaj yazısı’ adı verilen bir belge alınır. Bu blokaj şirket kurulumu gerçekleştikten sonra ortadan kalkar. Blokaj yazısı alma sorumluluğu yalnızca anonim şirketlere aittir. 
 4. Ardından mali müşavir, Halk Bankası’na bütçenin %0,04’lük kısmını Rekabet Kurumu fonu adı altında yatırır. 
 5. Oda kayıt beyannamesi adı verilen belgeye yapıştırılmak üzere kurucu ortakların vesikalıkları alınır. 
 6. Kurucu ortaklar, yöneticiler ya da vekaleten yetkilendirilen kişiler mali müşavirin hazırladığı resmi belgeleri imzalar. 
 7. Mali müşavir, şirket ana sözleşmesi, tescil talepnamesi, dilekçe, kuruluş bildirim formu, oda kayıt beyannamesi gibi imzalı belgeleri, banka blokaj yazısını ve Rekabet Kurumu ödeme dekontunu da alarak Ticaret Odası’na başvurur. Bu başvuru öncesinde MERSİS sistemi üzerinden doldurulan ana sözleşmenin Ticaret Odası tarafından incelenerek onay alınması gerekmektedir. Ardından randevu alarak başvuru işlemi tamamlanabilir.  
 8. Ticaret Odası bünyesinde evraklar belirli bir süre incelenir, eksik ya da değiştirilmesi gereken evrak varsa talebini oluşturur, yoksa şirketi tescil eder. 
 9. Mali müşavir Ticaret Odası’ndan şirketin kuruluşunun gerçekleştiğine dair bir sicil tasdiknamesi alır. Öte yandan, şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen defterlere de sahip olması gerekmektedir. Bunlar; yevmiye defteri, kebir defteri, envanter defteri, genel kurul müzakere defteri, yönetim kurulu karar defteri, ortaklar pay defteri ve damga vergisi defteridir. 
 10. Son olarak şirket ortakları ile tekrar notere gidilir, imza sirküleri ve mali müşavirlik vekaleti çıkarılır. Belgelerin onay işlemleri Ticaret Sicili bünyesinde yürütülmektedir. 

Ticari Sicil Kaydı Nasıl Sorgulanır?

Her işletmenin bir ticari sicil kaydı bulunmaktadır. Bu kayıt sayesinde ticaret yapılması amaçlanan şirketlerin sicil numarası, unvanı ve adresleri gibi temel bilgilere rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Ticari sicil, şirketin sahip olduğu kimlik kartıdır denilebilir. Bu sorgulama ise şirketin bağlı olduğu şehirdeki Ticaret Odası vasıtasıyla yapılabilmektedir. Şirketin bulunduğu ilin Ticaret Odası internet sitesi üzerinden sorgulama sayfasına girerek sorgulama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. 

Ticari Sicil Kayıt Evrakları Nelerdir?

Ticari sicil kaydı için gerekli evraklar şirketin gerçek bir kişiye veya tüzel bir kişiliğe sahip olmasına göre değişebilmektedir. 

Gerçek kişiler için istenen evraklar:

 1. İki adet imza beyannamesi, 
 2. Vergi levhasının fotokopisi, 
 3. Kira kontratı veya benzeri bir evrak, 
 4. Ticari defterin noter tasdik kısmının fotokopisi, 
 5. İkametgah belgesi, 
 6. Nüfus kayıt örneği, 
 7. Ticaret odası tarafından verilen taahhütname,
 8. Matbu dilekçe.

Tüzel kişiler için gerekli evraklar:

 1. Sermayenin 10.000’de 4’ünün Rekabet Kurumu payı niteliğinde Ticaret Sicile kuruluş aşamasında yatırıldığına ilişkin dekont,
 2. Şirket yetkililerinin imza beyannamesi, 
 3. Ticaret odası tarafından verilen taahhütname, 
 4. Matbu dilekçe. 

Ticari Sicil Kayıt Bilgileri Formunda Neler Bulunur?

Ticaret Sicil Memurluğuna teslim edilmesi gereken formda bulunması zorunlu olan bazı bilgiler vardır. Bunlar; 

 1. Ticaret unvanı, 
 2. Adresi, 
 3. Kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğu, 
 4. Ticaret sicil numarası, 
 5. Şirketin kuruluş tarihi, 
 6. Faaliyet alanı ve ticaret siciline tescil ettirilmiş ödenmiş sermayesidir. 

Formun alt kısmında ise bilgilerin güncel ve eksiksiz olduğuna dair doldurulması gereken bir alan bulunmaktadır. Bu alana tarih, ad-soyad ve imza eklenerek form tamamlanmış olur. 

Daha fazla bilgi almak için Şirket Kuruluş Danışmanlığı hizmet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.