Varlık Barışı’nda Başvuru Süresi 6 Ay Uzatıldı

Varlık Barışı kapsamında 30 Haziran’da sona eren başvuru süresi 6 ay daha uzatıldı.

Yurt dışındaki varlıkların Türkiye ekonomisine kazandırılması amacıyla para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının vergi incelemesine tabi tutulmadan Türkiye’ye getirilmesini amaçlayan Varlık Barışı’nda başvuru süresinin 30 Haziran itibarıyla sona ermesi bekleniyordu.

Ancak 30 Haziran itibarıyla Resmi Gazete’de yayınlanan 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93’üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı bu süre ile 6 ay daha uzatıldı.

Varlık Barışı ile belirlenen tarihler arasında varlık bildirimi yapan gerçek ve tüzel kişiler, Türkiye’de herhangi bir incelemeye maruz kalmadan söz konusu varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecek.