04.04.2023/50

BilgenerSirküler44

Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde Mükellefiyet Kaydı Bulunanların Mücbir Sebep Halinden Çıkmak İstemeleri.

01.04.2023 tarih ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 46 Seri No.lu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar” düzenleyen (I/C-2.1.3.1.) bölümünde değişiklik yapılmıştır.

Mücbir sebep hali durumunda kısmi tevkifat uygulamasına dair açıklamalara

19.02.2023/33 numaralı sirkülerimizde verilmişti.

Bu defa 46 Seri No.lu Tebliğ ile ilgili bölümün son paragrafına mücbir sebep halinden çıkışı düzenleyen aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Alıcı mükelleflerin mücbir sebep halinden çıkmak istemeleri ve buna ilişkin İdareye yaptıkları başvuru neticesinde mücbir sebep halinin sona erdirilmesi durumunda da mücbir sebep halinin ortadan kalktığı tarihten itibaren genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulanır. Öte yandan, işleme taraf olan satıcı mükellef ile alıcı mükellefin her ikisinin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam olunur.”

Buna göre isteğe bağlı olarak mücbir sebep halinden çıkış mümkün hale getirilmiştir.

Mücbir sebep hali durumunda tevkifat uygulamasına dair özet bilgi ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

AlıcıSatıcıTevkifat
Mücbir Sebep KapsamındaMücbir Sebep KapsamındaUygulanır
Mücbir Sebep Kapsamında DeğilMücbir Sebep KapsamındaUygulanır
Mücbir Sebep KapsamındaMücbir Sebep Kapsamında DeğilUygulanmaz
Mücbir Sebep Kapsamında DeğilMücbir Sebep Kapsamında DeğilUygulanır
isteğe Bağlı ÇıkışMücbir Sebep KapsamındaUygulanır
isteğe Bağlı ÇıkışMücbir Sebep Kapsamında DeğilUygulanır

İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER