07.03.2022/17

bilgener sirküler 10

Türk Lirası Mevduata Kur Korumalı Dönüşümde Kurumlar Vergisi Mükellefleri için 3 Vadeli Hesap Açabilme İmkanı Getirilmesi Hakkında 

2021/14 sayılı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in 4’ünü maddesinde yer alan düzenleme gereği gerçek kişiler tarafından asgari 3 ay vadeli kur korumalı mevduat hesabı açılabiliyorken tüzel kişiler için bu vade asgari 6 ay olarak uygulanmaktaydı. 07/03/2021 tarih ve 31771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/9 sayılı Merkez Bankası Tebliği ile kurumlar vergisi mükellefleri için de asgari 3 ay vadeli kur korumalı mevduat hesabı açabilme imkanı getirilmiştir.

2021/14 sayılı Tebliğin 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişikliğe göre ise Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilecek ve yenilenen hesaplar ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam edecektir. 

İlgili Merkez Bankası Tebliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Konuyla ilgili 29.01.2022 tarih ve (8) sayılı sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Konuyla İlgili 14.02.2022 tarih ve (10) sayılı sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER