08.06.2024/29

BilgenerSirküler-29

İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satılma Zorunluluğuna İlişkin Oran %30’a İndirildi

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/48) gereğince, Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin Tebliğ’de belirtilen istisnalar dışında fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi veya getirilmesi zorunludur.

Bu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından çıkarılan 16/01/2020 tarihli İhracat Genelgesi’nde yer almaktadır. 

Mezkur Genelge’ye eklenen Ek 1’nci madde ile İhracat Bedeli Kabul Belgesine (İBKB) veya Döviz Alım Belgesine (DAB) bağlanan ihracat bedellerinin %40’ının ilgili belgeyi düzenleyen banka aracılığıyla Merkez Bankasına satılma zorunluluğu getirilmişti (15.04.2022/25 sayılı Sirkülerimiz).

İhracat Genelgesi’ne Hazine ve Maliye Bakanlığının 07.06.2024 tarih ve 3187388 sayılı yazısı üzerine eklenen Ek 2’nci madde ile maddenin yürürlük tarihi olan 10.06.2024 tarihinden itibaren İBKB veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerine ilişkin Merkez Bankasına satılma zorunluluğu %30’a indirilmiştir.

Diğer taraftan, İhracat Genelgesi ve 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/48) düzenlemelerine göre hizmet ihracatı, mikro ihracat ve transit ticarete ilişkin bedeller bu uygulamanın dışındadır. Dolayısıyla bu bedeller için İBKB düzenlenmesi ve TCMB’ye satış yapılması söz konusu değildir. 

Bunun yanında, İhracat Genelgesi’nin (2) numaralı ekinde sıralanan ülkelere yapılan ihracat sebebiyle elde edilen dövizler için İBKB düzenlenmesi ve dolayısıyla TCMB’ye satış yapılması gerekmemektedir. Ek 3’te yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ise bedelin %50’sinin tasarrufu serbesttir.

İhracat Genelgesine buradan ulaşabilirsiniz.

BİLGENER