15.04.2022/25

bilgener sirküler 2

İhracat Bedellerinin %40’ının Merkez Bankasına Satılması Hakkında

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/48) gereğince, Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin Tebliğ’de belirtilen istisnalar dışında fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi veya getirilmesi zorunludur.

Bu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından çıkarılan 16/01/2020 tarihli İhracat Genelgesi’nde yer almaktadır. 

Mezkur Genelge’ye eklenen Ek 1’nci madde ile İhracat Bedeli Kabul Belgesine (İBKB) veya Döviz Alım Belgesine (DAB) bağlanan ihracat bedellerinin %25’inin ilgili belgeyi düzenleyen banka aracılığıyla Merkez Bankasına satılma zorunluluğu getirilmişti.

İhracat Genelgesi’nde 15/04/2022 tarihi itibariyle yapılan değişiklikle bu oran %40’a çıkarılmıştır. Uygulamanın yürürlük tarihi ise 18/04/2022’dir.

Diğer taraftan, İhracat Genelgesi ve 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/48) düzenlemelerine göre hizmet ihracatı, mikro ihracat ve transit ticarete ilişkin bedeller bu uygulamanın dışındadır. Dolayısıyla bu bedeller için İBKB düzenlenmesi ve TCMB’ye satış yapılması söz konusu değildir. 

Bunun yanında, İhracat Genelgesi’nin (2) numaralı ekinde sıralanan ülkelere yapılan ihracat sebebiyle elde edilen dövizler için İBKB düzenlenmesi ve dolayısıyla TCMB’ye satış yapılması gerekmemektedir.   

İhracat Genelgesine buradan ulaşabilirsiniz.

Konuyla ilgili 21.01.2022 tarih ve 2 sayılı sirkülerimize de buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
BİLGENER