13.04.2023/54

BilgenerSirküler44

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından, Bankalar Nezdinde 5 Milyon TL ve Üzerinde Kredi Bakiyesi Bulunan Tüzel Kişiler tarafından yerine getirilmesi gereken Özet Döviz Pozisyonu Raporu Bildirim Yükümlülüğü ’nün kapsam ve süresinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından banka genel müdürlüklerine 12.04.2023 tarih ve E-TCMB.80372040-010.07.01-731 sayılı ve “Özet Döviz Pozisyon Raporu Hakkında” konulu bilgilendirme yazısı gönderilmiştir.

Söz konusu yazı ile “Özet Döviz Pozisyon Raporu Bildirim Yükümlülüğü” ile ilgili olarak alınan geri bildirimler neticesinde, geçiş sürecinin kolaylaştırılması için söz konusu raporlamanın kapsam ve süresinde aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır:

1) Merkezi olağanüstü hâl ilan edilen deprem illerinde bulunan firmalar, olağanüstü halin devamı süresince raporlama zorunluluğundan muaf tutulmuştur.

2) Raporlama yükümlülüğü kapsamına girecek firmaların belirlenmesinde esas alınan, yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi alt sınırı 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye yükseltilmiştir.

3) Aylık özet döviz pozisyon raporu için bildirim süresi “takip eden ayın ilk 10 iş günü” yerine “takip eden ayın son günü” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca:

a) Yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmaların raporlama yükümlülüğü 2024 yılı Ocak ayına ilişkin raporla başlamak üzere ertelenmiştir.

b) Yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzerinde olan firmalar için ise Mart ve Nisan 2023 aylarına ilişkin raporlamaların en geç bildirim süresi 30 Haziran 2023’e uzatılmıştır

   İlgili yazı Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır

   Konuyla ilgili sık sorulan sorulara ve özet pozisyon raporu veri formuna buradan ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla,

   BİLGENER