25.04.2023/60

BilgenerSirküler44

31.03.2023 Tarihinde Bankalarda Bulunan Yabancı Paraların Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına Dönüşümünde Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanabilecektir.

28.05.2022 tarih ve 31849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7407 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14’üncü maddesine; kurumların 31.03.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31.12.2023 tarihine kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda, söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançların kurumlar vergisinden müstesna olacağına dair hüküm eklenmiştir.

Bunun yanında, Cumhurbaşkanına bu istisnayı 31.12.2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatmaya yetki verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden, 25.04.2023 tarih ve 32171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7165 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.03.2023 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da bu istisnanın uygulanması sağlanmıştır.

Buna göre, kurumların 31.03.2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraları KKM hesaplarına dönüştürmeleri ve en az 3 ay bu hesapta tutmaları durumunda, hesaptan elde edilecek faiz ve kar payları ile kur koruması kapsamında sağlanacak destek ödemeleri kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

Diğer taraftan, bahse konu istisna kur farkı kazançlarını kapsamadığından KKM hesaplarına dönüşüm sırasında elde edilecek kur farkı kazançları vergiye tabi tutulacaktır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER