28.05.2021/36

bilgener sirküler 6

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair TeblE-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma ile E-Defter Beratlarının GİB Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süreleri Uzatıldıiğ Yayınlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 27.05.2021 tarihinde yayınlanan duyuruya göre;

Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Haziran 2021 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,