30.03.2022/21

bilgener sirküler 8

Bazı Mal ve Hizmetlerin KDV Oranlarında Yapılan Değişiklikler

29/3/2022 tarihli ve 31793 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5359)” yayımlandı.

Mezkur Kararla KDV oranlarının tespit edildiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir:

1) Tohumluk Fidan Teslimlerinde KDV Oranı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanların tesliminde %1 oranında KDV uygulanacaktır.

2) Konut Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m²’ye kadar olan kısmı %1,

Yukarıda belirtilenler dışındaki konutların net alanının 150 m²’ye kadar olan kısmı %8,

Her iki guruba giren konutların net alanı 150 m²’yi aşan kısmı %18, oranında KDV uygulanacaktır.

1 Nisan 2022 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar için 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklikten önceki uygulanma geçerli olacaktır.

3) Arsa ve Arazi Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı

Arsa ve arazi teslimlerinde %8 oranında KDV uygulanacaktır.

4) Yat, Kotra ve Tekne Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı

Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin tesliminde %18 oranında KDV uygulanacaktır.

5) Tıbbi Cihaz Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetlerinde %8 oranında KDV uygulanacaktır.

6) İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin İkinci El Araç Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, KDV mükellefi olmayan kişi veya kuruluşlardan KDV uygulanmaksızın satın aldıkları ve özel matrah uyguladıkları ikinci el araç teslimlerinde %18 oranında KDV hesaplayacaktır.

7) Birinci Sınıf Lokantalar ile Konaklama Tesislerindeki Lokantalarda Uygulanacak KDV Oranı

Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda verilen hizmetler için KDV oranı %18’ten %8’e indirilmiştir.

8) Tarımda Kullanılan Makine ve Cihazlarda Uygulanacak KDV Oranı

8418.69.00.99.19 G.T.İ.P. numarasında yer alan süt soğutma tankları, 84.34 tarife pozisyonundaki sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar, 8433.60.00.00.00 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan yumurtaları, meyvaları veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makina ve cihazların tesliminde %8 oranında KDV uygulanacaktır.

9) Temizlik Malzemeleri ve Bebek Bezlerinde Uygulanacak KDV Oranı

Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil peçete, bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped vb. (9619.00 tarife pozisyonunda yer alan mallar) ürünlerin teslimlerinde %8 oranında KDV uygulanacaktır.

5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranlarında yapılan değişiklikler, Kararın yayımını izleyen ayın başı olan 1 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.
İlgili Karar’a buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili Karar’a buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER