322 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Yayınlandı

322 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Yayınlandı

7420 sayılı Kanunla çalışanlara yapılan bazı ödemelere ilişkin istisna düzenlemeleri yapılmıştır.

Bu kapsamda,

  • İşverenlerce hizmet erbabına verilen yemek bedellerinde,
  • Yurtdışı inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına yapılan ücret ödemelerinde,
  • Elektrik, doğalgaz ve benzeri ısınma giderleri karşılığı olarak yapılan ödemelerde

gelir vergisi istisnaları getirilmiştir (70 No.lu Sirkülerimiz).

Konuya ilişkin uygulamanın usul ve esaslarını belirlemek üzere 322 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayınlanarak görüşe sunulmuştur.

Söz konusu Tebliğ Taslağına buradan ulaşabilirsiniz.