01.04.2023/47

BilgenerSirküler44

Kahramanmaraş İli Merkezli Depremler Sebebiyle Ohal İlan Edilen İllerde Yer Alan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Bazı Avantajlar Getirildi.

31/03/2023 tarihli ve 32149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 138 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7015 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, Kahramanmaraş ili merkezli depremler sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen illerde yer alan ve Ohal süresince;

  • Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan personellerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajı teşviki oranının %100 olarak uygulanmasına,
  • Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan personellerin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamının (%100) Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmasına,
  • Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan personellerin çalışmalarının %100’ünü bölge/merkez dışında çalışarak gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlandırılmasına,

06/02/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Karar verilmiştir.

İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER