03.04.2023/48

BilgenerSirküler44

Kısmi Tevkifat Uygulanan Hizmetlerden Kaynaklanan KDV İade Taleplerinin, Süresinde Düzenlenmiş Tam Tasdik Sözleşmesinin Bulunması Halinde YMM Raporu ile Yerine Getirilmesi Mümkün Hale Getirilmiştir.

01.04.2023 tarih ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 46 Seri No.lu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “Tevkifata Tabi İşlemlerde Mahsuben KDV İade Taleplerini” düzenleyen (I/C-2.1.5.2.1.) bölümü ile “Nakden KDV İade Taleplerini” düzenleyen (I/C-2.1.5.2.2.) bölümünde değişikliğe gidilmiştir.

Bilindiği üzere;

 • Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,
 • Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,
 • Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,
 • Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri,
 • Yapı denetim hizmeti,
 • Taşımacılık hizmetleri,
 • Her türlü baskı ve basım hizmeti,
 • Ticari reklam hizmetleri,
 • İşgücü temin hizmeti,
 • Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti

kısmi tevkifata tabi hizmetlerden olup söz konusu hizmetlerle ilgili 10.000 TL’yi aşan mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu ile yerine getirilmekteydi.

Bu hizmetlere ilişkin nakden iade talepleri ise münhasıran teminat veya vergi inceleme raporu ile yerine getirilmekte ve iade talebinin tamamı kadar teminat verilmesi halinde teminat, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülmekteydi.

46 Seri No.lu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin anılan bölümlerinde yapılan değişiklikle bundan böyle, mükellefin iade hakkı doğuran işlemi yaptığı yılda süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin bulunması halinde, bu hizmetlerle ilgili mahsuben iade talepleri YMM raporu ile yerine getirilebilecektir.

Benzer şekilde mükellefin iade hakkı doğuran işlemi yaptığı yılda süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin bulunması halinde, bu hizmetlerle ilgili nakden iade talepleri YMM raporu ile yerine getirilebilecek veya iade talebinin tamamı kadar verilmiş teminat, YMM raporu ile çözülebilecektir.

İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER