02.01.2024/3

Bilgener Sirküler_2024-3

2024 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlendi

30.12.2023 tarih ve  32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 56 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları tespit ve ilan edilmiştir.

Buna göre 2024 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER