03.10.2022/64

Bilgener Sirküler - 03-10-202-64

01.01.2022-30.09.2022 Tarihleri Arasında Banka Hesaplarında Bulunan Dövizler, Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına Dönüştürülebilecektir

30.09.2022 tarih ve 31969 sayılı Resmi Gazete’de, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkındaki 2021/14 sayılı Tebliğ’de değişiklik yapılmasına ilişkin 2022/27 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

Buna göre tüzel kişiler için 31.12.2021-30.06.2022 tarihleri arasında herhangi bir tarihte banka hesaplarında bulunan ABD Doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden dövizlerin dönüşüm kurun üzerinden Türk Lirasına çevrilmeleri mümkün iken bu tarih aralığı 31.12.2021-30.09.2022 olarak değiştirilmiştir.

Konuyla ilgili Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisna hükmü, 31.03.2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar için geçerli olup Cumhurbaşkanının bu tarihi 30.06.2022 ve 30.09.2022 tarihleri itibariyle uygulatma yetkisi vardır. Bu kapsamda daha önce 30.06.2022 tarihli bilançolarda yer alan dövizler için kullanılmış bu yetkinin, 30.09.2022 tarihli bilançolarda yer alan dövizler için de kullanılması beklenmektedir.

İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz

Saygılarımızla,

BİLGENER