04.04.2023/52

BilgenerSirküler44

46 Seri No.lu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Diğer Değişiklikler

01.04.2023 tarih ve 32150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 46 Seri No.lu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bundan önceki Sirkülerimizde (48, 49, 50 ve 51 numaralı) bunlardan bir kısmına yer verilmişti.

Tebliğde yer alan diğer düzenlemeler ise bu Sirkülerimizde açıklanacaktır.

1) İade Alınabilecek Asgari KDV Tutarı 2.000 TL’dir.

6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1.2.2023 tarihinden itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2.000 TL olarak belirlenmiştir (31.01.2023/26 numaralı Sirkülerimiz).

Bu kapsamda, mükellefler iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan iade talep

tutarları 2.000 TL’nin altında olan vergilendirme dönemleri de dahil olmak üzere ilgili dönem beyannamelerinde iade beyan edecek ve bu tutarlar için iade talebinde bulunacaktır. Ancak vergi dairelerince 2.000 TL’nin altındaki iade talepleri bu vergilendirme döneminde değerlendirmeye alınmaksızın sonraki vergilendirme dönemlerindeki iade talepleri ile birlikte değerlendirilecektir.

Mükelleflerin aynı vergilendirme döneminde farklı iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan iade talepleri bulunması halinde iade talebinde bulunulabilecek tutarın tespitinde bu dönemdeki iade tutarları birlikte dikkate alınır. Toplam iade talep tutarının asgari iade tutarı olan 2.000 TL’yi aşması halinde mükellefin bu dönemdeki iade talebi değerlendirilir. Toplam iade talep tutarının asgari iade tutarının altında kalması halinde mükellefin bu dönemdeki iade talebinin değerlendirilmesi mümkün olmayıp, bu iade talep tutarının izleyen dönemlerdeki iade talep tutarları ile birlikte dikkate alınarak iade talebinin değerlendirilmesi mümkündür. Bu durumda izleyen vergilendirme dönemindeki iade talep tutarı dahil toplam iade tutarının asgari iade tutarı olan 2.000 TL’yi aşması gerektiği tabiidir.

2) 2023 Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakasına İlişkin İstisna

7431 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 40’ıncı maddesinde değişikliğe gidilerek bundan önce 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin uygulanan;

  • Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA),
  • Katılımcı futbol kulüpleri
  • Organizasyonda görevli tüzel kişilerden

işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları istisnası 2023 Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Şampiyonlar Ligi Finali için uygulanabilir kılınmıştı.

46 Seri No.lu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde bu değişikliğe paralel değişiklikler yapılmıştır.

3) PTT A.Ş.’nin Aldığı Bazı Hizmetler İşgücü Temin Hizmeti Kapsamında KDV Tevkifatına Tabi Tutulacaktır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.5.2.) numaralı bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“PTT A.Ş.nin posta işlerinin yerine getirilmesine yönelik olarak; gönderilerin toplanması, yüklenmesi, ayrımı, sevki ve işlenmesi, gönderilerin adresten kabulü, ambalajlanması, ölçüm, tartım ve kayıt işlemleri, dağıtılacak tüm kayıtlı/kayıtsız gönderilerin grup/cihet ayrımı, dağıtım araçlarına yüklenmesi ve boşaltılması, gönderilerin dağıtım ve teslimi, tahsilatlı gönderilerin ücretlerinin tahsili, tahsil edilen ücretlerin İdareye teslimi, teslim edilen veya edilemeyen gönderilerin dağıtım alanında veya işyerinde düşüm işlemleri ve benzeri şekillerdeki hizmet alımları bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulur.”

Böylece PTT A.Ş.’nin posta işlerine yönelik aldığı yukarıda sayılan hizmetler KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.

İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER