06.04.2023/53

BilgenerSirküler44

Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

2023 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı, 05.04.2023 tarih ve 62 numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde duyurulmuştur.

Buna göre, 2023 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,77 olarak tespit edilmiştir.

İlgili Sirkülere buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER