07.07.2022/50

bilgener sirküler 8

Vergi Kanunlarınca İadesi Talep Edilen Vergilere İlişkin Olarak Açılan Davalarda, Dava Konusu Tutarın %50’si Oranında Teminat Alınmadan Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verilemeyeceği Hükmünün İptali

22.01.2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2’inci maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun (İYUK) 27’nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına eklenen cümle ile vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılan davalarda dava konusu tutarın %50’si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilmeyeceğine hükmedilmişti.

Söz konusu hükmün, 07.07.2022 tarih ve 31889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/14 esas ve 2022/70 karar sayılı Anayasa Mahkemesi kararı ile iptaline karar verilmiştir.

İlgili Anayasa Mahkemesi kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER