15.02.2022/11

bilgener sirküler 20

Temel Gıda Ürünlerinde KDV Oran Değişikliği

Özet: 13 Şubat 2022 tarih ve 31749 sayılı Resmi Gazete’de Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5189) yayımlanmıştır. Bu Karar ile temel gıda maddelerinde uygulanan katma değer vergisi oranlarında değişikliğe gidilmiştir. 

Bilindiği üzere, KDV oranları 2007/13033 sayılı Kararla;

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, %18

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %1

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %8

olarak uygulanmaktadır.

2007/13033 sayılı Karar’da yapılan değişiklikler özet olarak aşağıda yer almaktadır: 

  1. II sayılı Listenin “A- Gıda Maddeleri” bölümünde yer alan ve %8’e tabi olan sıralar, bu listeden kaldırılarak bölüm başlığı ile birlikte I sayılı listeye dahil edilmiştir. Böylece bu malların KDV’si %1’e indirilmiştir. 
  2. KDV oranı %1 olarak belirlenen gıda maddelerinden ÖTV’ye tabi olanlar için %8 KDV oranı uygulanmaya devam edecektir.
  3. Söz konusu malların yurtiçi satışında olduğu gibi ithalinde de %1 KDV oranı uygulanacaktır. 
  4. Bazı ürünler için (kuruyemiş, baharat ve bakliyat grubu ürünler ile sağan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar) uygulanmakta olan toptan ve perakende teslimlerindeki farklı KDV oranı uygulaması kaldırılmış olup her safhada aynı KDV oranı uygulanacaktır. 
  5. Yemek hizmeti verilen, (restoran, kafeterya, pastane vb.) ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerlerde verilen hizmetlerin KDV oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bu hizmetlere ilişkin KDV oranı %8 olarak uygulanmaya devam edilecektir. 
  6. İndirimli orana tabi bu satışlar ile ilgili yüklenilen ve indirim yolu ile giderilemeyen KDV’nin iadesi talep edilebilecektir.
  7. Söz konusu KDV oranları 14 Şubat 2022 Pazartesi gününden itibaren geçerlidir.

5189 sayılı Karara buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER