18.03.2023/41

Deprem Sebebiyle Teşvik Belgeli Bazı Yatırımların Tamamlanmış Sayılması ve Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Alınan Tedbir

12.03.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 134 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yatırım teşviklerine ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır.

1. Yatırım Teşvik Belgeli Bazı Yatırımların Tamamlanmış Sayılması

a) Genel Teşvik Uygulamaları Kapsamındaki Yatırımlar

06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem sebebiyle genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen yerlerde yapılmakta olan yatırımlar için genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen ve 06.02.2023 tarihi itibariyle;

– Yatırım süresi biten ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri talep alınmaksızın,

– Yatırım süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri ise bu Kararnamenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde talep edilmesi halinde

yatırım teşvik belgesindeki kayıt ve şartlar aranmaksızın mevcut haliyle tamamlanmış sayılacaktır.

b) Bölgesel, Büyük Ölçekli ve Stratejik Teşvik Kapsamındaki Yatırımlar

06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem sebebiyle genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen yerlerde yapılmakta olan yatırımlar için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamalarına istinaden düzenlenen ve 06.02.2023 tarihi itibariyle tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgeleri, bu Kararnamenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde talep edilmesi halinde,

– Teşvik belgesinde kayıtlı desteklerin durdurulması,

– Yararlanılan desteklerin ise geri alınmaması

suretiyle teşvik belgesindeki kayıt ve şartlar aranmaksızın mevcut haliyle tamamlanmış sayılacaktır.

2. Cazibe Merkezleri Programı Kapsamına Alınacak Yerler için Değerlendirme Komisyonu Şartı Aranmaması

5084 sayılı Kanunun Cazibe Merkezleri Programı başlıklı ek 1’inci maddesinde program kapsamındaki başvuruları karara bağlamak üzere değerlendirme komitesinin oluşturulacağı hükme bağlanmıştır. Program kapsamındaki destekler ise 2018/11201 Sayılı Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar’da yer almaktadır.

134 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile deprem sebebiyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yerlerden Cumhurbaşkanınca belirlenecek il ve ilçelerde gerçekleştirilecek yatırımlara yönelik program kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilmesi için Değerlendirme Komitesi kararı aranmayacaktır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararnamesine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER