2023 Kasım Ayı Vergi Takvimi

2023 Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmesi gereken vergi ve harç ödemeleri ve bildirimlere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

İLK TARİH SON TARİH VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VEĞERLER
   
01/11/2023   
   
09/11/2023   
   
16-31   Ekim 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
10/11/2023   
   
16-31   Ekim 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
15/11/2023   
   
Ekim   2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin   (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
15/11/2023   
   
Ekim   2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
15/11/2023   
   
Ekim   2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
15/11/2023   
   
Ekim   2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
15/11/2023   
   
Ekim   2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
15/11/2023   
   
Ekim   2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve   Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
15/11/2023   
   
Ekim   2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
01/10/2023   
   
17/11/2023   
   
2023   III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin   Beyanı ve Ödemesi   
   
01/10/2023   
   
17/11/2023   
   
2023   III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin   Beyanı ve Ödemesi   
   
01/10/2023   
   
17/11/2023   
   
2023   III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergi   Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya   İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi   
   
01/11/2023   
   
20/11/2023   
   
Ekim   2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili   Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
20/11/2023   
   
Ekim   2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
20/11/2023   
   
Ekim   2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
20/11/2023   
   
Ekim   2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
20/11/2023   
   
Ekim   2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
20/11/2023   
   
Ekim   2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
16/11/2023   
   
24/11/2023   
   
1-15   Kasım 2023 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait   Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
27/11/2023   
   
Ekim   2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
27/11/2023   
   
Ekim   2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan   Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
27/11/2023   
   
Ekim   2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi   ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken   Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
16/11/2023   
   
27/11/2023   
   
1-15   Kasım 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
28/11/2023   
   
Ekim   2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
30/11/2023   
   
2023   Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
30/11/2023   
   
Ekim   2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve   Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
30/11/2023   
   
Ekim   2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
30/11/2023   
   
Ekim   2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma   Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet   Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi   
   
01/08/2023   
   
30/11/2023   
   
Geçici   Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz   2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi   
   
01/11/2023   
   
30/11/2023   
   
Ekim   2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama)   ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile   Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim   Verilmesi   
   
01/09/2023   
   
30/11/2023   
   
Aylık   Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2023 Dönemine Ait   Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi   
   
01/09/2023   
   
30/11/2023   
   
Geçici   Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos   2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi   
   
01/10/2023   
   
30/11/2023   
   
Geçici   Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2023   Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi   
   
01/11/2023   
   
30/11/2023   
   
7256   Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
30/11/2023   
   
7440   Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
30/11/2023   
   
7326   Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
30/11/2023   
   
Ek   Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. Taksit Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
30/11/2023   
   
Ekim   2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)   
   
01/11/2023   
   
30/11/2023   
   
Ekim   2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)   
   
01/11/2023   
   
30/11/2023   
   
Ekim   2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
30/11/2023   
   
2022   Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları   %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
30/11/2023   
   
Veraset   ve İntikal Vergisinin 2. Taksit Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
30/11/2023   
   
2023   Yılı Emlak Vergisinin 2. Taksit Ödemesi   
   
01/11/2023   
   
31/01/2024   
   
Aylık   Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2023 Dönemine Ait Elektronik   Defter Beratlarının Yüklenmesi   
   
01/11/2023   
   
01/04/2024   
   
Geçici   Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin,   Ekim 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi   
   
01/11/2023   
   
30/04/2024   
   
Geçici   Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin,   Ekim 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi