21.01.2024/11

BilgenerSirküler-11

BA – BS Bildirimlerine Dâhil Edilmemesi Gereken Belgelere İlişkin GİB Duyurusu

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından BA – BS bildirimlerine dâhil edilmemesi gereken belgelere ilişkin 10.1.2024 tarihli duyuru yayımlanmıştır.

Buna göre, Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda ilgili kurumlardan temin edilmeye başlanılan;

  • İthalat işlemlerine ilişkin belgelerin,
  • Kira ödemelerine ilişkin belgelerin,
  • Sigorta poliçelerinin,
  • Sigorta komisyon gider belgesinin,
  • Elektronik ürün senedinin (ELÜS),

1/2/2024 tarihinden itibaren verilmeye başlanacak olan 2024/1 dönemine ait BA ve BS bildirimlerinden itibaren başlamak üzere, BA ve BS bildirimlerine dahil edilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

Bununla birlikte, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen ihracat faturası, döviz ve kıymetli maden alım-satım belgesi, müstahsil makbuzu gibi belgeler ile noterlik makbuzlarının, BA ve BS bildirimlerinde yer verilmesine gerek bulunmadığı hatırlatılmıştır.

10.1.2024 tarihli GİB duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER