22.10.2022/67

Bilgener-Sirküler-67

Kredi Kullanımlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Yeni BDDK Kararı Yayınlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) 24.06.2022 ve 10250 sayılı Kararıyla bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi kullanımlarına ilişkin bazı sınırlamalar getirilmiş ve konuyla ilgili ilave açıklama ve düzenlemeler 07.07.2022 tarih ve 10265 sayılı Kurul Kararı ile yapılmıştı.

Mezkur Kararlarda altın dahil, efektif döviz ile yabancı para (YP) mevduat toplamı, kredi başvuru tarihi itibariyle 15 milyon TL’nin üzerinde olan bağımsız denetime tabi şirketlerin, YP varlıklarının en güncel finansal tablolarına göre aktif toplmından yahut son 1 yıllık net satış hasılatının büyük olanının %10’undan fazla olması halinde bu şirketlere TL cinsi yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacağı belirtilmişti.

Bu defa, 21.10.2022 tarih ve 10389 sayılı yeni bir BDDK Kararı yayınlanmış ve kredi kullanımlarına ilişkin sınırlamalar artırılmıştır. Buna göre “15 milyon TL” ve “yüzde 10” eşik değerlerin; söz konusu Karar kapsamındaki bankalar ile finansal kiralama, faktoring ve finansman kuruluşları tarafından, 01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aksi yönde bir Kurul Kararı alıncaya kadar “10 milyon TL” ve “yüzde 5” olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Buna göre efektif döviz ile yabancı para (YP) mevduat toplamı, kredi başvuru tarihi itibariyle 10 milyon TL’nin üzerinde olan bağımsız denetime tabi şirketlerin, YP varlıklarının en güncel finansal tablolarına göre aktif toplmından yahut son 1 yıllık net satış hasılatının büyük olanının %5’inden fazla olması halinde bu şirketlere TL cinsi yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacaktır.

Söz konusu Karar’a göre yeni eşik değerler 01.11.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek ve 01.10.2022 ila 31.10.2022 tarihleri arasında önceki eşik değerler uygulanmaya devam edilecektir.

Konuyla ilgili 27.06.2022 tarih ve 42 sayılı sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.
Konuyla ilgili 08.07.2022 tarih ve 52 sayılı sirkülerimize de buradan ulaşabilirsiniz.
21.10.2022 tarih ve 10389 sayılı BDDK Kararına ise buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER