24.03.2022/20

bilgener sirküler 21

Türk Lirasına Dönüşüm Kapsamında Açılan Mevduat Hesaplarının Vadesinin Bitiminde Hesap Sahiplerine Yapılan Kambiyo Satışlarında BSMV Oranı Yüzde Sıfır (0) Olarak Belirlenmiştir

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33’üncü maddesine göre kambiyo muamelelerimde satış tutarı üzerinden binde iki oranında BSMV uygulanmaktadır. Cumhurbaşkanı, kambiyo muamelelerine yönelik olarak maddede belirtilen vergi oranını sıfıra kadar indirmeye ve on katına artırmaya yetkilidir

Mezkur maddede yer alan yetkiye istinaden 23/3/2022 tarih ve 31787 Sayılı Resmi Gazete’de, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışlarında yüzde 0 (sıfır) oranında BSMV uygulanmasına ilişkin 5349 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

5349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle BSMV oranlarının belirlendiği 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının e bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir:

“14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışları.

Buna göre, TL’ye dönüşüm hesaplarında vade sonunda bankalar tarafından yapılan kambiyo satışlarında BSMV uygulanmayacaktır. Vadeden önce yapılan kambiyo satışlarında ise BSMV uygulanacaktır. 

İlgili Karar’a buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER