23.03.2022/19

bilgener sirküler 6

KOBİ Tanım, Nitelik ve Sınıflandırmasında Yapılan Değişiklikler Hakkında

Özet: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18/03/2022 tarih ve 31782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5315 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulmuştur.

Söz konusu Yönetmelikte yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

  • İki yüz elli kişiden az çalışan istihdam eden işletmelerin KOBİ sayılabilmesi için yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço büyüklüğü sınırı yüz yirmi beş milyon TL’den iki yüz elli milyon TL’ye yükseltilmiştir.
  • On kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço büyüklüğü beş milyon TL’ye kadar olan işletmeler Mikro İşletme sayılacaktır (önceki sınır üç milyon TL).
  • Elli kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço büyüklüğü elli milyon TL’ye kadar olan işletmeler Küçük İşletme sayılacaktır (önceki sınır yirmi beş milyon TL).
  • İki yüz elli kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço büyüklüğü iki yüz elli milyon TL’ye kadar olan işletmeler Orta Büyüklükte İşletme sayılacaktır (önceki sınır yüz yirmi beş milyon TL).

İlgili Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER