27.11.2023/94

BilgenerSirküler94

Yeniden Değerleme Oranı %58,46 Olarak Tespit Edilmiştir

Yeniden değerleme oranı, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır.

25.11.2023 tarih ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 554 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2023 yılı yeniden değerleme oranı %58,46 olarak tespit edilmiştir.

Yeniden değerleme oranı vergi ve cezalara ilişkin birçok maktu had ve tutarın belirlenmesinde kullanılmaktadır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.   

Saygılarımızla,

BİLGENER